Toezicht en ISAE3402

BinckBank beschikt over een bankvergunning in de zin van de 'Wet Financieel Toezicht' en staat onder toezicht van zowel de FSMA en BNB, als ook DNB en de AFM. Dit geeft u bij het uitbesteden van processen meer zekerheid dat de uitbestede processen en daarvan afgeleide procedures binnen BinckBank voldoen aan alle door de wet gestelde eisen aan banken.

BinckBank beschikt over een ISAE3402 type II rapport met een verklaring afgegeven door Ernst & Young accountants. Wij hechten grote waarde om onze klanten en hun externe accountants inzicht te geven in de opzet, bestaan en werking van de interne beheersing en kwaliteit van onze dienstverlening.